Офертата е актуална към датата на публикуване - Януари 2020 г.

Платената сума се забравя, но не и снимките, които остават, когато денят вече е отминал.