Сватбен ден сем. Шарански

Сватбен фотограф. Сватбена фотография – Благовеста Филипова. Сватбена фотография – Варна и страната. 

Разкажете вашата история!